Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX

Xã hội 28/10/2015 - 17:38

NDĐT - Chiều 28-10, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách ...

no image

NDĐT - Chiều 28-10, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, chính sách của T.Ư và tỉnh.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 15 chỉ tiêu chủ yếu:Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: công nghiệp và xây dựng 53%; dịch vụ 36% và nông - lâm - thủy sản 11%... Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, (tương đương 3.300 USD); đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới (có 80% trở lên số đơn vị cấp huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới).

Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; phấn đấu đến năm 2020, có 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú… Tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên (theo chuẩn mới)Kết nạp đảng viên tăng 4%/năm trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã hoàn thành việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đảng viên Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PHƯƠNG CƯỜNG