Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh: Trăn trở về vấn đề “kiểm soát quyền lực”

Xã hội 27/10/2018 - 16:13

Tại buổi thảo luận sáng 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh quan tâm hai vấn đề về kiểm soát quyền lực và chất lượng nhân lực, ông Vinh cho rằng. Trong mỗi bộ, người đứng đầu là Bộ trưởng, phụ trách lĩnh vực là Thứ trưởng, rồi phía dưới có các Cục trưởng, Vụ trưởng. ''Vấn đề quyền lực ở đây cần kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới nóng nhưng giữa lạnh''.


Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh: Trăn trở về vấn đề “kiểm soát quyền lực” - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. 
Tại buổi thảo luận, Đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh (Đoàn Hà Giang) trăn trở: Cá nhân tôi quan tâm dưới góc độ kiểm soát về quyền lực, làm sao để quyền lực của nhân dân được thực hiện một cách hiệu quả nhất thông qua đội ngũ cán bộ, công chức một cách chuyên nghiệp nhất. Đây thực sự là một vấn đề cần phải đối mặt giải quyết trong thời gian tới. Người đứng đầu bộ là Bộ trưởng, người đứng đầu một lĩnh vực trong một bộ là các Thứ trưởng, đứng đầu tổng cục là tổng cục trưởng, trong các phòng thì có trưởng phòng. Vậy, vấn đề quyền lực ở đây theo tôi cần phải được kiểm soát chặt chẽ, cần phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới nóng nhưng giữa lạnh”. Đại biểu Triệu Tài Vinh cho biết.

Đại biểu Triệu Tài Vinh cho biết thêm: Về chất lượng nguồn nhân lực, chúng ta đã hội nhập ASEAN một cách rất trách nhiệm và có hiệu quả cao. Uy tín của Việt Nam được nâng lên, độ mở cửa nền kinh tế lớn hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bài học, đó là ý thức trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đó là ý thức công dân của người dân, đó là chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta hiện nay còn thấp. Theo tôi cần phải xây dựng tính kỷ luật lao động. Đối với doanh nghiệp đó là đổi mới sáng tạo, đó là khởi nghiệp. Đối với người dân, nông dân đó là phải dạy nghề. Cần đổi mới dạy nghề và đào tạo nghề phù hợp hơn.

Hiện nay nội dung đào tạo nghề, hình thức đào tạo nghề có vấn đề cần phải đổi mới. Đặc biệt dạy nghề trong Chương trình 135, vùng 30a, dạy nghề khu vực nông thôn nói chung. Cho nên chất lượng lao động của chúng ta hiện nay thấp. Dạy nghề không còn là chính sách mà đã trở thành chế độ "đi học nghề để lấy tiền chứ không phải lấy nghề”.  

Về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tôi thấy chúng ta cần đánh giá thực trạng nghèo hiện nay cho đúng hơn, nghèo do thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật, thiếu lao động và thiếu sức sản xuất. Nguyên nhân của thiếu đất và thiếu lao động có nhiều nhưng có một nguyên nhân là do tách hộ. Tách hộ ngoài lý do chính đáng là để thúc đẩy sản xuất thì còn có nguyên nhân là “trục lợi chính sách”.

Về hỗ trợ hộ nghèo hiện nay, chúng ta thường nói “cho cần câu hay cho con cá”. Thực tế chúng ta đã cho nhiều cần câu rồi, vấn đề hiện nay là có cần câu thì câu ở đâu?

Đắc Nguyên