Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội

Thể thao 30/08/2018 - 18:42

Những bức ảnh hài hước trên mạng xã hội như món quà an ủi của người hâm mộ cho Olympic Việt Nam sau trận bán kết với Olympic Hàn Quốc.

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 1

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 2

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 3

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 4

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 5

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 6

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 7

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 8

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 9

Biếm họa 24h: “101 cách” an ủi Olympic Việt Nam trên mạng xã hội - ảnh 10