Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo

Thể thao 04/12/2018 - 16:19

Luka Modric giành danh hiệu ''Quả bóng vàng 2018'' và chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo.

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 1

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 2

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 3

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 4

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 5

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 6

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 7

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 8

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 9

Biếm họa 24h: Modric chấm dứt kỷ nguyên “Bóng vàng” Messi - Ronaldo - ảnh 10