Biên lãi gộp cải thiện, Savico báo lãi quý III gấp gần 4 lần cùng kỳ

26/10/2018 - 12:07 - Nguồn: ndh.vn Yêu cầu xóa tin

Theo BCTC hợp nhất quý III, tổng doanh thu của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HoSE: SVC) tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.492 tỷ đồng, trong khi doanh thu bán hàng sụt giảm 48 tỷ đồng thì doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 70 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm đã giúp lãi gộp công ty tăng 45,7% lên mức 250 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 4,9% lên 7,1%.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 74,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 15,5 tỷ. Mặc dù hoạt động khác đem về lợi nhuận 19 tỷ, giảm 54% nhưng lãi ròng vẫn đạt 78 tỷ, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 46 tỷ đồng.

Công ty lý giải các đơn vị ô tô trong toàn hệ thống tận dụng tốt thời điểm thuận lợi của thị trường, giữ được tỷ lệ lãi gộp cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lãi từ công ty liên kết tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận khác giảm mạnh do các nhà sản xuất cắt giảm các khoản hỗ trợ bán hàng vì nguồn cung hạn chế.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 9.631,7 tỷ đồng, giảm 5%; lãi sau thuế 190 tỷ, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước; phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ 112,5 tỷ đồng và EPS ghi nhận 4.226 đồng. Với kết quả này, Savico đã vượt 36% kế hoạch lợi nhuận sau thuế nhưng mới thực hiện 68% kế hoạch doanh thu năm.

Biên lãi gộp cải thiện, Savico báo lãi quý III gấp gần 4 lần cùng kỳ Biên lãi gộp cải thiện, Savico báo lãi quý III gấp gần 4 lần cùng kỳ
10 3129 56 reviews

(NDH) Công ty vượt 36% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.