Biểu dương điển hình tiến tiến Hội nông dân

Kinh tế 25/09/2020 - 17:41

Sáng 25/9, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Hội nông dân giai đoạn 2015 - 2020

Biểu dương điển hình tiến tiến Hội nông dân - ảnh 1

Các điển hình tiến tiến được tuyên dương tại Hội nghị. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Qua 5 năm, các cấp hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Với nguồn vốn hàng ngàn tỷ đồng thông qua các chương trình hỗ trợ khác nhau, hàng chục ngàn hộ hội viên đã được tiếp cận để phát triển kinh tế.

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi xuất hiện nhiều điển hình có cách làm mới, hiệu quả cao. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã huy động được gần 200 tỷ đồng, hơn 200 ngàn công lao động và hơn 415 ngàn mét vuông đất hiến để xây dựng đường giao thông nông thôn…

Các cấp hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng, cả nước chung tay vì người nghèo…

Tại hội nghị điển hình tiên tiến, có 90 tập thể, cá nhân đã được Hội nông dân tỉnh biểu dương. Những bài học kinh nghiệm, định hướng cũng được thông qua tại hội nghị để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng Văn Thưởng