Bình Phước: Bảo đảm quyền lợi BHYT của người lao động

Đời sống 29/11/2020 - 22:49

LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết trong tháng 11-2020 đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, BHXH tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về BHYT tại 7 doanh nghiệp (DN) trong các KCN trên địa bàn.

Qua giám sát, đoàn ghi nhận các DN đã thực hiện cơ bản đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm được việc thực thi đúng pháp luật về BHYT. Tuy nhiên, đa số các DN chưa lập hồ sơ đề nghị gửi cơ quan BHXH để được cấp kinh phí khám chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động (NLĐ) tại DN.

Bình Phước: Bảo đảm quyền lợi BHYT của người lao động - ảnh 1 Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Đoàn giám sát đã đề nghị Công đoàn cơ sở cần chủ động phối hợp với DN tuyên truyền, phổ biến đến NLĐ những chính sách, quy định mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHYT và thực hiện hết quyền, trách nhiệm của tổ chức đại diện NLĐ theo quy định của pháp luật về BHYT.