Bình Điền tăng trưởng tốt trong khó khăn

Kinh tế 23/04/2013 - 11:00

Báo cáo kết quả SX-KD năm 2012 tại đại hội cổ đông thường niên 2013của Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết năm 2012 là năm có nhiều khó khăn, thách thức như phải vayvốn lãi suất cao; giá vật tư, nguyên liệu, dịch vụ, như điện, nước, than, bao bì, công vận chuyểnđều tăng trên 5%, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của nhiều doanh nghiệp SX phân bón nhỏ ở các tỉnh…khiến cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón phải thu hẹp sản xuất nhưng nhờ cóthương hiệu tốt, chiến lược phát triển ...

Báo cáo kết quả SX-KD năm 2012 tại đại hội cổ đông thường niên 2013của Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết năm 2012 là năm có nhiều khó khăn, thách thức như phải vayvốn lãi suất cao; giá vật tư, nguyên liệu, dịch vụ, như điện, nước, than, bao bì, công vận chuyểnđều tăng trên 5%, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của nhiều doanh nghiệp SX phân bón nhỏ ở các tỉnh…khiến cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón phải thu hẹp sản xuất nhưng nhờ cóthương hiệu tốt, chiến lược phát triển SX-KD đúng hướng, sản phẩm "kết tinh nhiều chất xám" nên CtyCP Phân bón Bình Điền không những đứng vững trong khó khăn mà còn vẫn phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.637,7 tỷ đồng, đạt106%; sản lượng SX thực hiện 623.164 tấn, đạt 99,15%; sản lượng tiêu thụ thực hiện 605.471 tấn, đạt104,03%; tổng doanh thu 7.472 tỷ đồng, đạt 113,88%; lợi nhuận trước thuế 139,77 tỷ đồng, đạt 133%kế hoạch. Chia cổ tức cho cổ đông với mức 18%.