Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh

Thư giãn 13/07/2020 - 17:12

Bộ ảnh vừa thể hiện sự đáng yêu lẫn đáng thương của học sinh cuối cấp, nhận về cơn mưa cảm thông trên mạng xã hội.

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 1

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 2

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 3

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 4

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 5

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 6

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 7

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 8

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 9

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 10

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 11

Bộ ảnh ‘bất lực với thi cử’ của hai nữ sinh - ảnh 12

Chia sẻ