Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3

Thư giãn 02/07/2020 - 14:22

Những câu nói đơn giản, thực tế, gọt tả đúng tâm lý khiến bộ ảnh được lan tỏa khắp cộng đồng mạng xã hội.

Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 1
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 2
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 3
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 4
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 5
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 6
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 7
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 8
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 9

> Xem tiếp" href="https://vnexpress.net/cuoi/bo-anh-ky-yeu-man-nhu-muoi-cua-hoc-sinh-cap-3-4124354-p2.html">>> Xem tiếp

Nguồn: Facebook

Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 10
Nam sinh dùng giỏ đi chợ của mẹ đựng sách vở
Bộ ảnh kỷ yếu ''mặn như muối'' của học sinh cấp 3 - ảnh 11
Học sinh giải bài toán bằng 'IQ vô cực'