BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII

Sức khoẻ 17/09/2020 - 15:19

Chiều ngày 16/9, tại phòng họp Bộ Chính trị, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du thay mặt BTV Tỉnh ủy trình bày tóm tắt nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự kiến nhân sự lãnh đạo cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII - ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chịu tác động của suy thoái kinh tế thế giới, khu vực và những diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19... nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như tranh thủ mọi thời cơ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng với tốc độ khá. Nông, lâm nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa; thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã có nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, năm 2016 Tỉnh ủy đã ban hành 05 nghị quyết để tập trung triển khai, tổ chức thực hiện 04 chương trình trọng tâm và các đề án về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ cùng nhiều quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã tạo tiền đề quan trọng để Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, những mặt mặt tồn tại, hạn chế được nghiêm túc kiểm điểm như: Trong 55 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra, còn 15 chỉ tiêu thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo chậm được khắc phục. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu....

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xây dựng những mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp, biện pháp thực hiện cho 5 năm 2020 - 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội như: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông, lâm sản và dược liệu. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là cho Nhân dân, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII - ảnh 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tham gia buổi làm việc

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; phương án công tác nhân sự; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí về phương án nhân sự, về số lượng BCH, Ban Thường vụ, về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi cán bộ cấp ủy, tỷ lệ cán bộ cấp ủy trẻ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ cấp ủy tái cử... đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục rà soát, hoàn thiện những bước tiếp theo trong quy trình nhằm đảm bảo các yêu cầu nội dung về công tác cán bộ cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Đại hội. Đồng thời lưu ý Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, bám sát nghị quyết của Trung ương, để vận dụng, xây dựng, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp cơ bản, thể hiện rõ hơn quyết tâm chính trị, tạo động lực phấn đấu quyết liệt, tích cực hướng tới những kết quả cao, bền vững hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội chúc Bắc Kạn có bước tiến mới trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII của tỉnh.

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BẮC KẠN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII - ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh với BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và ý kiến đóng góp của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Ban Thường vụ, BCH Tỉnh ủy Bắc Kạn sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025./.