Bộ Công an điều động hàng loạt chỉ huy thuộc Công an Tiền Giang

Pháp Luật 29/05/2020 - 11:51

Công an tỉnh Tiền Giang đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm, điều động 8 cán bộ chỉ huy một số phòng nghiệp vụ và công an các địa phương.


Theo quyết định, 8 cán bộ chỉ huy thuộc Công an tỉnh Tiền Giang được bổ nhiệm, điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã.

Cụ thể, thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Thượng tá Lê Quốc Thắng, Phó trưởng phòng Tham mưu được bổ nhiệm Trưởng phòng Tham mưu.

Bộ Công an điều động hàng loạt chỉ huy thuộc Công an Tiền Giang - ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao quyết định của Bộ trưởng cho thượng tá Phan Văn Khoa, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Thượng tá Mai Văn Sơn, Phó trưởng phòng Hồ sơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Hồ sơ. Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Chợ Gạo.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra được điều động đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thị xã Cai Lậy.

Bộ Công an điều động hàng loạt chỉ huy thuộc Công an Tiền Giang - ảnh 2

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao quyết định của Bộ trưởng cho thượng tá Nguyễn Văn Thái, giữ chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo được điều động đến nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Tân Phước được bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Tân Phước.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã giao nhiệm vụ cho 8 cán bộ chỉ huy được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ công tác.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cán bộ chỉ huy trên cương vị công tác mới cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.