Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn lực lượng

Xã hội 25/11/2020 - 22:05

Đảng ủy Bộ đội biên phòng TP vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án ''Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới''.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn lực lượng - ảnh 1

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ đội biên phòng Phạm Hồng Phong kết luận tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 1 năm triển khai đề án, Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Bộ đội biên phòng TP đã cụ thể hóa nhiều kế hoạch trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng. Chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” đối với cán bộ, chiến sỹ đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng bản tin nội bộ nhằm cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích, thiết thực cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, của các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi nội dung trên mạng xã hội để hạn chế cán bộ, chiến sỹ đăng tải hình ảnh, clip mặc quân phục hay môi trường làm việc gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận thêm một số vấn đề liên quan về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 tại các đơn vị cơ sở; trao đổi cung cấp thông tin, giáo dục định hướng nâng cao nhận thức.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ đội biên phòng Phạm Hồng Phong yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng cần tích cực tuyên truyền về các mô hình, phong trào, nhân tố mới, hệ thống thiết chế văn hóa nhằm định hướng và tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho cán bộ chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động quản lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý, nhất là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Mạnh Toàn