Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng đầu tiên dưới thời Bộ trưởng mới

Giáo dục 12/05/2021 - 17:43

Có ba đối tượng trong diện thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ với hai hình thức thi viết và trình bày đề án.

Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng đầu tiên dưới thời Bộ trưởng mới - ảnh 1

Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày 12/5, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. Đối tượng dự thi trước tiên là công chức đang công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và trong quy hoạch chức danh Vụ trưởng.

Các công chức thuộc đối tượng này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thấm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, trừ các trường hợp như: đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; đang trong thời gian được cử đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài; công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Đối tượng thứ hai là công chức, viên chức không công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương Vụ trưởng thuộc Bộ trở lên đang công tác trong Bộ Nội vụ hoặc trong cùng lĩnh vực Nội vụ.

Thứ ba, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Về nội dung, hình thức thi tuyển sẽ thi viết môn kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thời gian thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Thi trình bày Đề án, gồm nội dung về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng đề án: 20 điểm; Bảo vệ đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm. Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút.

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 12/5 đến hết ngày 8/6. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm, chủ đề của Đề án từ ngày 16/6 đến hết ngày 30/6.

Thời gian tổ chức thi viết ngày 1/7 và tổ chức thi trình bày Đề án ngày 29 và ngày 30/7. Việc công bố Quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp sẽ diễn ra vào ngày 2/8.

Luân Dũng