Bộ Tài chính đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất

Nhà đất 19/11/2020 - 10:15

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất. Việc bổ sung điều kiện ưu đãi, góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư mới.

Bộ Tài chính đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất - ảnh 1

Đã có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất hoạt động. Ảnh: TL.

Tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư FDI

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (Nghị định số 134) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hồ sơ dự án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134. Các thành viên Chính phủ đã có ý kiến tham gia đối với dự thảo nghị định này.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính tiếp tục nhận được kiến nghị phản ánh về việc thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp (DN) chế xuất. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN chế xuất, tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư FDI mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định này tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134.

Theo đó, 6 nội dung mới được đề xuất như: điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là DN chế xuất; thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất; doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất quy định: kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất; đối với DN chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền… DN thực hiện hoàn thiện các điều kiện này trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. DN chế xuất được tiếp tục áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cơ quan hải quan có văn bản xác nhận. DN chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong quá trình xây dựng, thì thực hiện theo các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này.

Kịp thời gỡ vướng cho doanh nghiệp

Trên thực tế đang gặp vướng mắc về việc xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, pháp luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và pháp luật hải quan chưa có quy định về các điều kiện xác định là khu phi thuế quan cũng như thủ tục xác định về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan. Điều này dẫn đến cơ quan hải quan không có cơ sở để cung cấp văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan cho các DN đang xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại sứ quán Nhật Bản, một số DN, hiệp hội DN đã có văn bản phản ánh vướng mắc trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho DN chế xuất. Để xử lý bất cập này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn hướng dẫn về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với dự án đầu tư đã hoàn thành xây dựng, chuẩn bị đi vào sản xuất có đề nghị thành lập là DN chế xuất hoặc những DN thường có nhu cầu chuyển đổi sang DN chế xuất.

Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư mà dự án mới hình thành trên giấy tờ, chưa hình thành dự án, đang trong giai đoạn xin cấp phép, nhà đầu tư có đề nghị được thành lập là DN chế xuất thì cơ quan hải quan không có căn cứ để xác nhận.

Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bỏ quy định về việc cơ quan hải quan phải có văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nhưng đến nay nghị định này vẫn chưa được sửa đổi.

Ngoài ra, còn có những vướng mắc về việc áp dụng cơ chế thực hiện đối với DN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được công nhận là DN chế xuất. Ví như một số DN đã được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó ghi rõ khi đáp ứng đủ điều kiện về DN chế xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới được công nhận là DN chế xuất hoặc DN được áp dụng cơ chế đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, các DN chưa được cơ quan hải quan xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nên chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Do đó, khi nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn xây dựng nhà máy, DN vẫn phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định...

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nêu trên, Bộ Tài chính đã soạn thảo để xin ý kiến rộng rãi dư luận trước khi trình Chính phủ xem xét, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134./.

Minh Anh