Bộ Tài chính muốn giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên

Đời sống 13/08/2020 - 23:20

Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Trước đó, từ ngày 1/7/2020, quy định mới nêu rõ chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ.

Bộ Tài chính muốn giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên - ảnh 1
Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục tính phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

Tuy nhiên hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành.

Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp nhận, thì sẽ tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Qua đó góp phần hỗ trợ các giáo viên trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 hiện nay.

Rất nhiều giáo viên lo lắng khi cắt bỏ chế độ phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập sẽ bị giảm. Tuy nhiên, bên cạnh việc cắt bỏ phụ cấp thâm niên, Nhà nước vẫn khẳng định cải cách tiền lương không làm giảm lương, tiến tới gần hơn mức lương trung bình của khối doanh nghiệp.

Chia sẻ