Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm tiếp 202 điều kiện kinh doanh

19/10/2018 - 12:44 - Nguồn: enternews.vn Yêu cầu xóa tin

Trước đó, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cho tới nay, tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh được bãi bỏ là 675 điều kiện trên tổng số 1216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%).

Trước đó, chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cho biết,  Bộ Công Thương đã có Quyết định 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trong giai đoạn 2019-2020.

Qua 2 lần cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD của Bộ Công Thương dự kiến đạt 72,1%.br class=

Qua 2 lần cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD của Bộ Công Thương dự kiến đạt 72,1%.

Theo Phương án trên, Bộ Công Thương cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%).

Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại  Nghị định 08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương dự kiến đạt 72,1%.

Ông Nguyễn Anh Sơn cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong xây dựng kiến tạo, thời gian qua, Bộ đã tạo điều kiện thuận lơị cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ đã trình Chính phủ ban hành tổng cộng 9 nghị định, cắt giảm 677 điều kiện đầu tư kinh doanh. Động thái này được cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh. Các nhà khoa học, kinh tế cũng đánh giá cao.

“Với số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, tính trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh được giao thì Bộ đã cắt giảm hơn 55% số điều kiện. Nếu tính trên tổng số 6.191 điều kiện đầu tư kinh doanh của các bộ, Bộ Công Thương đã cắt giảm khoảng 11% điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ”, ông Sơn nói.

Cùng với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Chính phủ điện tử theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử quy định…

Minh Vân