Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật

Giáo dục 30/05/2019 - 11:57

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025”.

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật - ảnh 1

Để thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025", Bộ GD&ĐT đưa ra Kế hoạch cụ thể như sau:

Tháng 6/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo quốc gia “Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ và nhu cầu phát hiện sớm, can thiệp sớm”. Tháng 12/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội nghiên cứu các mô hình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng trong nước và quốc tế từ đó xây dựng các mô hình giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật tại Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 10/2020, Bộ GD&ĐT sẽ thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng. Hàng năm, Vụ Giáo dục Tiểu học sẽ tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng.

Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, trong đó có: Khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả các dịch vụ và mô hình giáo dục của người khuyết tật trên cả nước; xây dựng thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng; tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh về kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật...

Theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 5 triệu gia đình có người khuyết tật. Tỷ lệ người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên chiếm hơn 7% dân số, tương đương khoảng 6,2 triệu người.

MINH CHÂU

Loading...