Bộ GD-ĐT yêu cầu khắc phục việc dạy học “đọc - chép”

Giáo dục 27/09/2010 - 10:34

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các sở GD-ĐT báo cáo tình hình đầu năm học ở cấp THCS và THPT, trong đó phải báo cáo trước ngày 10/10 về kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá, khắc phục tình trạng dạy học thuần túy theo lối “đọc - chép”...

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các sở GD-ĐT báo cáo tình hình đầu năm học ở cấp THCS và THPT, trong đó phải báo cáo trước ngày 10/10 về kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá, khắc phục tình trạng dạy học thuần túy theo lối “đọc - chép”...

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở lên kế hoạch triển khai tập huấn cho giáo viên về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông các môn tin học, ngoại ngữ...

Theo Người Lao Động