Bổ sung cán bộ cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Kinh tế 26/09/2010 - 12:11

Ủy ban sẽ có thêm một phó chủ tịch, bổ sung vào bộ khung lãnh đạo hiện nay. Quyết định được Thủ tướng ban hành ngày 25/9 theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Ủy ban sẽ có thêm một phó chủ tịch, bổ sung vào bộ khung lãnh đạo hiện nay. Quyết định được Thủ tướng ban hành ngày 25/9 theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh văn phòng Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia sẽ đảm nhận vị trí Phó chủ tịch. Quyết định này có hiệu lực tại ngày ký.

Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia là cơ quan trực thuộc Chính phủ, được thành lập từ tháng 3/2008. Chức năng của đơn vị này tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và giúp Thủ tướng giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Ít thời gian sau khi nghỉ công việc điều hành Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Đức Thúy đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban. Theo cơ cấu, Ủy ban có 2 Phó chủ tịch. Mới đây, ông Lê Xuân Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cũng được đề bạt làm Phó chủ tịch Ủy ban.

Như Quỳnh