Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Không tận dụng được Học viện hàng không là lãng phí

Kinh tế 26/08/2019 - 18:41

Ngày 26/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam và cho biết, Học viện đã có truyền thống, có sở sở hạ tầng nhưng không tận dụng được để phát triển là quá lãng phí.

Báo cáo về tình hình hoạt động, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam Nguyễn Thị Hải Hằng cho biết, hiện nay, công tác đào tạo vẫn đang đáp ứng chất lượng đầu ra, học viên khi ra trường đều được các doanh nghiệp nhận vào làm việc. Khó khăn hiện nay là việc giữ chân các cán bộ nhân viên, bởi sự cạnh tranh từ các trường khác trong cùng lĩnh vực rất lớn. Học viện bị bó buộc bởi nhiều cơ chế nên việc chi trả lương thưởng cho giáo viên thấp, khiến giảng viên không bám trụ được.

bo truong nguyen van the: khong tan dung duoc hoc vien hang khong la lang phi hinh anh 1

Học viện hàng không Việt Nam đã có truyền thống, có sở sở hạ tầng nhưng không tận dụng được để phát triển là quá lãng phí.

Đánh giá về hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Ban Giám đốc Học viện cần sớm đẩy nhanh việc thành lập Hội đồng trường theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, các Trường đại học phải hoạt động theo mô hình bắt buộc thành lập Hội đồng trường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, nhiều doanh nghiệp đang bắt tay vào việc đầu tư đào tạo hàng không, họ phải đầu tư cơ sở hạ tầng rất tốn kém. Trong khi đó, Học viện hàng không Việt Nam đã có truyền thống, có sở sở hạ tầng nhưng không tận dụng được để phát triển là quá lãng phí.

Bộ trưởng Nguyễn Thể cho biết, hiện nay, 4 trường đại học trực thuộc Bộ GTVT đã có 3 trường thành lập Hội đồng trường, chỉ còn Học viện Hàng không vẫn chưa thành lập được. Đồng thời, giao Cục Hàng không, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Học viện hàng không trong việc xây dựng Hội đồng trường trước 15/9. Cùng với đó là quy hoạch các chức danh giám đốc, phó giám đốc Học viện.

Trên cơ sở đó tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo đang thiếu hiện nay phải nhanh chóng bổ sung 2 phó giám đốc Học viện, vì hiện nay chỉ có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc là chưa đúng quy định.

Hội đồng trường phải xây dựng chiến lược phát triển Học viện hàng không Việt Nam cho khoảng thời gian từ 20 năm, 30 năm tới. Trong đó, làm rõ, đề xuất cơ chế chính sách để Học viện phát triển và cạnh tranh được với nhiều trường khác. Đồng thời, kiến nghị cấp Bộ hay cấp Chính phủ để giải quyết, cơ chế chính sách nào để tăng nguồn thu cho Học viện, chẳng hạn như liên danh liên kết với các đơn vị để có thêm nguồn thu trả lương cho cán bộ giảng viên...