Bộ Văn hoá chính thức lên tiếng về lùm xùm cấp sổ đỏ dinh thự vua Mèo

05/09/2018 - 10:04 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin

Theo báo cáo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, ngày 19/6/1993, UBND tỉnh Hà Giang có Công văn đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa nhà họ Vương (huyện Đồng Văn).

Căn cứ giá trị, tiêu chí xếp hạng di tích quy định tại Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (năm 1984), ngày 23/7/1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quyết định xếp hạng di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà họ Vương, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Bộ VHTT&DL cho rằng, việc xếp hạng di tích đối với Khu nhà họ Vương được ông Vương Quỳnh Sơn (thân sinh của ông Vương Duy Bảo) là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Bộ Văn hóa - Thông tin cũng khẳng định, việc xếp hạng di tích không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.

Dinh thự vua Mèo ở Hà Giang. Ảnh: Hoàng Ngọc.
Dinh thự vua Mèo ở Hà Giang. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, việc lập hồ sơ và xếp hạng di tích (cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt) dựa trên các giá trị về văn hóa, lịch sử và kiến trúc nhằm xây dựng phương án bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo riêng của di tích đó.

Quyết định xếp hạng di tích không nhằm mục đích xác lập hay chuyển đổi quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của di tích mà là cơ sở để xác lập trách nhiệm thực hiện gìn giữ, bảo tồn các giá trị (yếu tố nguyên gốc) và phát huy giá trị của di tích.

Trước những đề nghị này, Bộ Văn hóa – Thông tin đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn ngày 9/4/2002. Những đề nghị trên cơ bản đã được cơ quan thẩm quyền thực hiện.

Về quá trình giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, Bộ VHTT&DL cho hay, tại buổi làm việc ngày 10/8/2018, cá nhân ông Vương Duy Bảo cũng đã đồng thuận với giải quyết của Bộ VHTT&DL và thống nhất đây là việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTT&DL đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cũng đã tiến hành khảo sát tại di tích khu nhà Vương, đồng thời làm việc với UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng tỉnh.

“Bộ VHTTDL thấy rằng việc xếp hạng di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Khu nhà Vương nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của di tích trong thời gian qua của Nhà nước là một chủ trương đúng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật khu nhà họ Vương.

Tuy nhiên, vừa qua đã để xảy ra sơ suất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn”, Bộ VHTT&DL khẳng định.

Bộ VHTT&DL cũng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích Khu nhà Vương theo quy định của pháp luật sau khi tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Hà Giang, dòng họ Vương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích để di tích trở thành điểm thăm quan du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương và con cháu họ Vương đang sinh sống tại khu vực.

Hà Tùng Long