Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội Luy Lâu, Bắc Ninh

Giải trí 04/12/2018 - 16:45

Hình ảnh khu vực thành nội nhìn từ trên cao (khu vực cánh đồng). Nguồn: Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXHX&NV Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh khai quật khảo cổ tại khu vực nói trên trong thời gian từ ngày 10/12/2018 đến ngày 31/01/2019, trên diện tích 20m2. Chủ trì khai quật là ông Đặng Hồng Sơn, Khoa Lịch sử, Trường ...

Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội Luy Lâu, Bắc Ninh - ảnh 1

Hình ảnh khu vực thành nội nhìn từ trên cao (khu vực cánh đồng). Nguồn: Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXHX&NV

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh khai quật khảo cổ tại khu vực nói trên trong thời gian từ ngày 10/12/2018 đến ngày 31/01/2019, trên diện tích 20m2. Chủ trì khai quật là ông Đặng Hồng Sơn, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

Thanh Thủy