Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu

06/11/2018 - 16:39 - Nguồn: toquoc.vn Yêu cầu xóa tin
Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu - Ảnh 1.

Chùa Đức Hậu. Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, bao gồm các hạng mục: tôn tạo Tam quan, nhà Tổ, nhà sắp lễ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Thanh Thủy