Bộ Xây dựng đề nghị công bố 2 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia

Kinh tế 18/02/2019 - 18:54

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia. --> Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) Cụ thể, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện 02 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia theo kết quả thẩm định số 3926/TĐC-TC ngày 28/12/2018 của Hội đồng thẩm định - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất ...

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia.

Bộ Xây dựng đề nghị công bố 2 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện 02 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia theo kết quả thẩm định số 3926/TĐC-TC ngày 28/12/2018 của Hội đồng thẩm định - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bao gồm: TCVN 12604-1:2018 Kết cấu bảo vệ bờ biển – Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử và TCVN 12604-2:2018 Kết cấu bảo vệ bờ biển – Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn – Phần 2: Thi công và nghiệm thu.

Nhóm chủ nhiệm dự án đã tiếp thu các nội dung đề nghị chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng thẩm định (Bản tiếp thu ý kiến thẩm định của nhóm dự án được gửi kèm theo hồ sơ).

Do đó, Bộ Xây dựng gửi tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hồ sơ của dự thảo nêu trên, bao gồm: 07 bản tiêu chuẩn, bản tiếp thu ý kiến thẩm định và đĩa CD có file ghi tiêu chuẩn trên để xem xét, công bố, đưa vào áp dụng.

Ánh Dương