(VTC News) - Chiều 25/6, Bộ Xây dựng đã có thông báo gửi Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, trong đó có việc xác định đối tượng, điều kiện và trình tự thủ tục khi vay vốn.

Thời gian vừa qua, nhiều khách hàng cho rằng việc vay vốn từ gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng khá khó khăn do việc xác định đối tượng thu nhập thấp, các điều kiện để vay vốn quá phức tạp vào không rõ ràng.
Vì vậy, công văn mới đây của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam gửi đến Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại đã làm rõ thêm các vấn đề này.
Bộ Xây dựng, nhà ở xã hội, 30.000 tỷ đồng
Bộ Xây dựng gỡ khó khăn cho người mua nhà
Cụ thể, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể đều được xét thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp).

Điều kiện được vay vốn gồm: có hợp đồng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư dự án sau ngày 7/1/2013; có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của ngân hàng. Đặc biệt, người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với ngân hàng.
Về trình tự, thủ tục, người thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội liên hệ với 1 trong 5 ngân hàng được giao cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước để xem xét được vay vốn.
Ngân hàng không yêu cầu thêm các thủ tục xác nhận về đối tượng, điều kiện khác. Trường hợp ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của ngân hàng.
Với đối tượng thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m², điều kiện gồm: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội, thấp hơn 8m² sử dụng/người; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở (trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên); đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 7/1/2013.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị các ngân hàng phối hợp với các chủ đầu tư dự án có nhà ở bán cho khách hàng, hướng dẫn người mua được tiếp cận vốn vay, tốt nhất là tạo điều kiện để người mua được vay cùng một ngân hàng với chủ đầu tư.
Tuy vậy, không được bắt buộc khách hàng là hộ gia đình, cá nhân phải vay vốn tại cùng một ngân hàng mà chủ đầu tư đã vay vốn.
Khi ngân hàng xem xét cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m² vay vốn thì không cần xem xét dự án đó có được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở hay không.
Còn đối với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội hoặc có dự án nhà thương mại chuyển đổi sang nhà xã hội trực tiếp hoặc thông qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện, kèm theo nhu cầu vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với 1 trong 5 ngân hàng thương mại quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét cho vay vốn.

Châu Anh