Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Xã hội 26/08/2019 - 22:44

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước trả lời kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ”. --> (Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước trả lời kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước ...

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước trả lời kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ”.

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo - ảnh 1
Nhiều hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở (Ảnh: Internet).

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh mức cho vay ưu đãi mỗi hộ gia đình được vay ưu đãi 25 triệu thì cần có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng. Mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước.

Riêng với trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu hoặc kinh phí xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

Bên cạnh đó,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần chủ động cân đối, bố trí một phần kinh phí từ ngân sách của địa phương và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia giúp đỡ thêm để các hộ nghèo có thêm kinh phí xây dựng nhà ở.

Về đề nghị bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của tỉnh Bình Phước để tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của UBND tỉnh Bình Phước tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 04/7/2019.

Huyền Trang