Bội chi ngân sách năm 2018 hơn 200 nghìn tỷ đồng

Kinh tế 27/10/2018 - 10:01

Đây là số liệu được thể hiện trong báo cáo công khai Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội vừa được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.


  Theo Bộ Tài chính, công tác thu ngân sách năm 2018 chịu ảnh hưởng hai chiều cả tích cực và tiêu cực từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước. Dự toán thu cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.

  Ước thu NSNN cả năm đạt 1.358,4 nghìn tỷ đồng, vượt 3% so với dự toán, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2017, tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 24,5%GDP, riêng từ thuế phí đạt 20,7%GDP. Về thu nội địa, dự toán là 1.099,3 nghìn tỷ đồng, ước thu cả năm đạt 1.109,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với dự toán, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2017.

  Bội chi ngân sách năm 2018 hơn 200 nghìn tỷ đồng - ảnh 1
  Hải quan đã thực hiện trên 5,1 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan.

  Trong năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tích cực đẩy nhanh cải cách hành chính trong quản lý thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách, chế độ mới; đẩy mạnh các hoạt động đối thoại, hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp và người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, vừa góp phần tăng thu cho NSNN, vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác thu thuế, triển khai hệ thống khai, nộp và hoàn thuế điện tử; qua đó tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho người nộp thuế.

  Cũng trong năm 2018, dự toán chi cân đối NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 64,9% dự toán; ước chi NSNN cả năm đạt 1.562,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so dự toán. Bội chi NSNN dự toán là 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%GDP.

  Trên cơ sở đánh giá thu, chi NSNN như trên, bội chi NSNN cả năm ước trong phạm vi dự toán là 204 nghìn tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31-12-2018, dư nợ công bằng khoảng 61,4%GDP, dư nợ Chính phủ bằng khoảng 52,1%GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng khoảng 49,7%GDP, trong phạm vi cho phép. 

  H.A