Bồi thường nhà gấp 2,75 lần cho các hộ dân phải di đời

Kinh tế 25/09/2010 - 11:32

Mỗi hộ gia đình trong chung cư cũ bị phá dỡ có thể được bồi thường nhà mới với diện tích gấp 1,5 đến 2,75 lần căn hộ cũ. Ngoài ra, người dân còn có thể lựa chọn bồi thường bằng tiền.

Mỗi hộ gia đình trong chung cư cũ bị phá dỡ có thể được bồi thường nhà mới với diện tích gấp 1,5 đến 2,75 lần căn hộ cũ. Ngoài ra, người dân còn có thể lựa chọn bồi thường bằng tiền.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo quy định di dời giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư, tập thể cũ. Chủ căn hộ chung cư cũ phải di dời sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bằng nhà hoặc cả tiền và nhà.

Theo đó, mỗi căn hộ cũ được bồi thường một căn hộ mới với diện tích tối đa bằng 1,5 lần nơi ở cũ đã bị thu hồi. Trường hợp dự án không đủ quỹ nhà tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư có thể bồi thường bằng căn hộ mới nằm cùng một quận với địa điểm cũ. Trường hợp này, diện tích nơi ở mới tối đa gấp 2 lần nơi căn hộ cũ. Nếu nơi mới nằm khác quận, diện tích được bồi thường có thể gấp 2,5 lần. Đối với tầng một, các hộ dân được bồi thường gấp 2,75 lần nơi ở cũ.

Dự thảo quy định, phần chênh lệch giữa căn hộ mới và cũ được thanh toán theo giá bán nhà ở thương mại. Nếu không không có khả năng trả một lần tiền chênh lệch, chủ sở hữu sẽ được trả góp trong thời gian tối đa là 10 năm và được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để thanh toán.

Các trường hợp tự cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trên đất lấn chiếm chỉ được hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Hoàng Lan