Bón phân Lâm Thao cho cà phê khô hạn

Đời sống 18/04/2013 - 10:11

Cà phê có tên khoa học là Coffea sp, là cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm, họ Rubiaceae. 2 loài phổ biến ở nước ta là cà phê vối (Coffea canephora Piere hay Coffea robusta linden) và cà phê chè (Coffea arabica Liné).

Cà phê có khả năng cho năng suất rất cao nếu thỏa mãn các điều kiệnsinh thái, đất đai và đầu tư phân bón, tưới nước tốt. Trong cùng điều kiện sinh thái, những vườnđược đầu tư phân bón đầy đủ, hợp lý sẽ cho năng suất cao hơn, hay nói cách khác những vườn cà phêcho năng suất cao thì cần lượng dinh dưỡng nhiều hơn.

Trong 1 tấn cà phê nhân có chứa từ 35 - 40 kg N; 6 - 8 kg P2O5; 40 -45 kg K2O. Tuy nhiên, nông dân trồng cà phê sử dụng phân hóa học không cân đối về tỷ lệ, số lượngquá cao so với năng suất cần đạt, gây lãng phí, tăng chi phí và ô nhiễm môi trường.

Như vậy để đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng phân vô cơ đa lượng thìcần điều chỉnh lượng phân đạm, kali và lân đối với cà phê vối cho phù hợp với mức năng suất đạtđược; đối với cà phê chè ngoài việc điều chỉnh lượng phân đạm, lân, kali xuống mức phù hợp thì cầnđiều chỉnh về tỷ lệ cân đối N:P2O5:K2O.

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu ở Tây Nguyên cho thấy, đối với cả 2loài cà phê vối và chè thì tỷ lệ trung bình NPK là 2 : 1 : 2.

Kết quả điều tra cho thấy đại đa số nông dân trồng cà phê ở các tỉnhTây Nguyên (92,6%) sử dụng phân hỗn hợp NPK; tuy nhiên vẫn còn khoảng 40,8 - 67,4% hộ kết hợp sửdụng các loại phân đơn như SA, urê, lân nung chảy, supe lân, kali clorua.

2. Các đợt bón phân

Tùy theo điều kiện thời tiết của từng vùng mà các đợt bón có thể vàocác tháng khác nhau giữa các vùng, song các đợt bón phân nhằm vào các thời điểm: Đợt 1 bón trongmùa khô, tăng cường dinh dưỡng cho vườn cây sau khi thu hoạch, cắt cành tạo hình và cà phê đã rađợt hoa đầu tiên, kích thích phát sinh cành và hỗ trợ đợt hoa thứ 2; đợt 2 khi mùa mưa bắt đầu vàđất đã đủ ẩm; đợt 3 và 4 cách đợt trước từ 1,5 - 2 tháng.

Trong điều kiện khí hậu ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ, các đợt bónphân cần tiến hành vào các thời điểm như sau: Đợt 1 lần tưới thứ 2 (tháng 1 - 2); đợt 2 đầu mùa mưa(tháng 4 - 5); đợt 3 giữa mùa mưa (tháng 6 - 7); đợt 4 cuối mùa mưa (tháng 8 - 9).

3. Phương pháp bón

- Bón trực tiếp vào đất, trước khi bón phân phải làm sạch cỏdại.

- Đối với cà phê ở năm trồng mới, phân chuồng được bón lót cùng vớiphân NPK theo phương pháp rạch rãnh quanh tán, cách gốc 15 - 20 cm, bón phân, sau đó lấp đất sâu 3- 5 cm.

- Đối với cà phê năm thứ 2 trở đi, bón rải theo hình vành khăn hoặchai bên rộng từ 15 - 20 cm theo mép tán lá, xới trộn đều với lớp đất mặt và lấp đất.

Lưu ý: Để bảo toàn phân bón (không bị bay hơi khi gặp nắng, khôngxói mòn khi gặp mưa to, đất dốc) và cà phê không bị cháy lá (do phân bốc hơi) đồng thời cung cấpdinh dưỡng cho cà phê kịp thời, cần bón phân đúng thời kỳ khi đất đã đủ ẩm bằng cách rạch rãnh, bónphân, lấp đất. Không nên chờ bón theo mưa!.

4. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cà phê (kg/ha)

Cà phê vối mật độ 1.110 - 1.330 cây/ha; cà phê chè 4.440 - 5.000cây/ha.

a. Bón lót khi trồng: Bón cho 1 hố: 15 - 20 kg phân chuồng, 1,2 -1,5 kg NPK-S 5.10.3-8. Nếu quy 1 ha thì tương đương 25 - 30 tấn phân chuồng, 1.500 - 1.800 kg NPK-S5.10.3-8.

b. Giai đoạn kiến thiết cơ bản:

- Trong từng năm phải bón các loại phân NPK có tỷ lệ khác nhau để cóđủ hàm lượng dinh dưỡng NPK cho cà phê theo tuổi và dao động được tính cho cà phê vối và cà phê chènhư sau:

- Năm 1: Đợt 2 bón 400 - 500 kg NPK-S 10.10.5-7; đợt 3 bón 300- 400kg NPK-S 10.10.5-7 và đợt 4 bón 300 - 400 kg NPK-S 10.10.5-7.

- Năm 2: Đợt 1 bón 500 - 600 kg NPK-S 10.10.5-7; đợt 2 bón 400 - 500kg NPK-S 10.10.5-7; đợt 3 bón 400 - 500 kg NPK-S 10.10.5-7 và đợt 4 bón 200 - 300 kg NPK-S10.10.5-7.

- Năm 3: Đợt 1 bón 600 - 700 kg NPK-S 10.10.5-7; đợt 2 bón 500 - 700kg NPK-S 10.10.5-7; đợt 3 bón 500 - 600 kg và đợt 4 bón 300 - 400 kg NPK-S 10.10.5-7.

c. Giai đoạn cà phê kinh doanh và tu bổ

- Đối với cà phê vối để đạt năng suất 3,5 - 4,0 tấn nhân/ha và càphê chè 2,5 - 3,0 tấn nhân/ha hàng năm sử dụng phân bón NPK-S 12.5.10-14 để bón với lượng 600 - 700kg vào đợt 1 + 800 kg vào đợt 2 + 800 kg vào đợt 3 và 800 kg vào đợt 4.

- Có thể tăng hoặc giảm 10 - 15% lượng phân bón trên cho mỗi tấn càphê nhân.

Công ty CP Supe phốt phát & hóa chất Lâm Thao đã và đang kết hợpvới Viện Thổ nhưỡng Nông hóa xây dựng các quy trình bón phân NPK-S đồng bộ khép kín các giai đoạnsinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng, trong đó cà phê được thực hiện ở các địa phươngđể đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Để khắc phục các thiệt hại do thời tiết khô,hạn năm nay chúc nông dân trồng cà phê sử dụng phân bón Lâm Thao hợp lý và cân đối để có thu nhậpcao.