Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số

Xã hội 08/04/2019 - 17:19

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội), khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng chục km.

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 1

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 2

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 3

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 4

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 5

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 6

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 7

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 8

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 9

Bốn xe ô tô tông liên hoàn, Quốc lộ 5 ùn tắc hàng chục cây số - ảnh 10