Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween

01/11/2018 - 11:48 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 1
Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 2

Ta là "lính cứu hỏa đây", ở đâu có lửa ở đó có ta.

Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 3
Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 4

Vị cảnh sát này có vẻ được việc đấy chứ.

Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 5
Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 6

Phải rèn luyện sức khỏe để Halloween còn chạy cho nhanh.

Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 7
Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 8

Có đồ mới rồi, đi chơi Halloween thôi bà con ơi.

Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 9
Boss chó nô nức hóa trang đi dự lễ hội Halloween - 10

Năm nay tôi dự lễ Halloween trên "vũ trụ" nhé.