Bourbon Tây Ninh lên kế hoạch lợi nhuận giảm 13% năm 2013

Kinh tế 17/04/2013 - 11:14

Công ty sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư và duy trì chiến lược đầu tư chủ yếu vào ngành mía đường và các ngành có liên quan.

Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh SBT công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm2013.

Theo tài liệu, SBT dự kiến doanh thu đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012, lợi nhuậntrước thuế đạt 365 tỷ đồng, giảm 13%. Cổ tức 2013 bằng tiền, tương đương mức trả cho năm 2012, tỷlệ 20%.

Về sản lượng, công ty dự kiến mía ép đạt 1 triệu tấn, đường thô nguyên liệu đạt hơn 24.000 tấn,đường tiêu thụ đạt hơn 110.450 tấn.

Theo báo cáo thường niên năm 2012, sản lượng mía ép 2012 của công ty đạt gần 930 nghìn tấn, đườngtiêu thụ đạt hơn 100 nghìn tấn, điện tiêu thụ đạt hơn 47 nghìn Mwh.

Cũng theo báo cáo, công ty dự định đầu tư lò hơi sử dụng nguồn nguyên liệu Biomass để gia tăngluyện đường thô ngoài vụ sản xuất và phát điện với mức đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng và sản lượngđường tinh luyện đạt trên 100.000 tấn/năm từ đường thô. Ngoài ra, SBT sẽ nghiên cứu dự án cồnnguyên liệu (ethanol) công suất 12-15 triệu lít/năm để đầu tư trong năm 2014.

SBT cũng dự kiến tăng cường công tác thu hồi nợ tại SBT An Hòa và cơ cấu lại danh mục đầu tư và duytrì chiến lược đầu tư chủ yếu vào ngành mía đường và các ngành có liên quan.