BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré

26/09/2008 - 22:40 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin

BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Gianfranco Ferré
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Elle