Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

22/10/2018 - 15:49 - Nguồn: baoxaydung.com.vn Yêu cầu xóa tin

Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.


Theo Việt Chung - Anh Minh/VnExpress.net