Các bộ, ngành phải kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân

Xã hội 27/03/2019 - 06:47

Ngày 26-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là BCĐ Đề án 896).

Theo Văn phòng BCĐ Đề án 896, đến nay việc phối hợp giữa cơ quan công an, tư pháp và các đơn vị liên quan trong việc thu thập, điều chỉnh thông tin dân cư và cấp số định danh cá nhân đạt khoảng 86%. Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần bám sát tiến độ xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần tính toán, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu cầu thông tin công dân nhiều lần. Quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu mới; các bộ, ngành, địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện.

Các bộ, ngành phải kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân - ảnh 1

Người dân đăng ký làm căn cước công dân tại Công an TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

B.Trân