Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018

Thể thao 30/08/2018 - 18:42

Tính đến ngày 30/8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 HCV ở ASIAD 2018.

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 1

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 2

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 3

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 4

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 5

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 6

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 7

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 8

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 9

Các vận động viên Việt Nam giành HCV tại ASIAD 2018 - ảnh 10