Cách cao bồi xem thời gian

Thư giãn 22/07/2013 - 07:47

Đúng với phong cách phong lưu, một Cao bồi trong clip dưới đây đã xem đồng hồ...