Cách thay đổi hướng của văn bản trong Word 2013

Công nghệ 29/08/2013 - 09:58

Khi muốn thay đổi hướng của văn bản trong Word, bạn hãy làm theo 1 trong 2 phương pháp được mô tả trong bài.

  Khi muốn thay đổi hướng của văn bản trong Word, bạn hãy làm theo 1 trong 2 phương pháp được mô tả trong bài.

  1. Thay đổi hướng của văn bản trong hộp text-box hoặc shape (hình cơ bản định dạng sẵn)

  Muốn sử dụng hộp text-box hoặc shape để thay đổi hướng của văn bản, hãy sử dụng công cụ Text Box trong phần Text của tab Insert chèn hộp text-box hoặc sử dụng công cụ Shapes trong phần Illustrations của tab Insert để chèn shape > nhập văn bản vào hộp text-box hoặc shape. Hãy chắc chắn rằng hộp text-box hoặc shape được chọn > nhấp vào tab Format dưới Drawing Tools.

  no image

  Trong phần Text của tab Format, nhấp vào Text Direction > chọn một tùy chọn để xoay văn bản. Các biểu tượng bên cạnh từng tùy chọn cho bạn thấy cách văn bản sẽ hiển thị sau khi áp dụng tùy chọn đó.

  no image

  Văn bản bị xoay và hộp text-box được định hình lại cho phù hợp.

  no image

  Bạn cũng có thể chọn Text Direction Options từ menu thả xuống Text Direction để xoay văn bản.

  no image

  Chọn hướng từ phần Orientation trên hộp thoại Text Direction. Hình ảnh xem trước sẽ hiển thị trong phần Preview ở phía bên phải của hộp thoại. Nhấn OK để chấp nhận lựa chọn của mình.

  no image

  2. Thay đổi hướng văn bản trong các ô của bảng

  Bạn cũng có thể thay đổi hướng văn bản trong một hoặc nhiều ô của bảng. Để làm như vậy, hãy chọn các ô mà bạn muốn thay đổi hướng văn bản > nhấp vào tab Layout dưới Table Tools.

  no image

  Bấm vào Text Direction trong phần Alignment của tab Layout.

  no image

  Mỗi khi bạn nhấp vào Text Direction, hướng văn bản lại thay đổi. Tiếp tục nhấp vào nút cho đến khi đạt được hướng mong muốn.

  no image

  Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn trong các ô của bảng > chọn Text Direction từ menu popup để thay đổi hướng văn bản.

  Bạch Nam Anh