Cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu

Xã hội 01/08/2020 - 09:02

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Nông Quốc Tuấn tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, do UBDT tổ chức ngày 30-7.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011-2020, UBDT đã đẩy mạnh công tác CCHC, tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, cải cách công vụ, công chức, thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu và số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, UBDT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương xây dựng báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức được nhiều sự kiện quan trọng có sức lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu - ảnh 1
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

UBDT cũng đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc, xây dựng nhiều đề án, chương trình, dự án, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển ổn định, bền vững vùng DTTS và miền núi.

Đặc biệt, trong 2 năm 2019, 2020 đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, báo cáo trước Quốc hội và được Quốc hội đánh giá rất cao. UBDT cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 và đã được Quốc hội thông qua...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn biểu dương những cố gắng và thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC 10 năm qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC thời gian tới, các cấp ủy, người đứng đầu các vụ, đơn vị cần thống nhất nhận thức: CCHC là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là việc khó khăn, phải làm lâu dài. Vì vậy, CCHC không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu.

Phải đưa việc thực hiện CCHC là một tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các vụ, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính; hoàn thiện quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin an ninh mạng và quy trình hóa việc giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO.

Để xây dựng kế hoạch, chương trình khung cho Chính phủ điện tử, các vụ, đơn vị cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị mình; Thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm, quy hoạch…

Khánh Phong