Cam Ranh: Sản lượng thủy sản đạt 12.698 tấn

Kinh tế 26/10/2020 - 22:36

Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng trên địa bàn thành phố Cam Ranh đạt 12.698 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 9.300 tấn, đạt 64,1% kế hoạch, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lợi suy giảm, nghề đánh bắt thủy sản ở địa phương không còn hiệu quả như những năm trước nên số lượng phương tiện đánh bắt giảm.

Cam Ranh: Sản lượng thủy sản đạt 12.698 tấn - ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng trên địa bàn TP. Cam Ranh đạt 12.698 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 9.300 tấn, đạt 64,1% kế hoạch, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lợi suy giảm, nghề đánh bắt thủy sản ở địa phương không còn hiệu quả như những năm trước nên số lượng phương tiện đánh bắt giảm. Về nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi thủy sản nước mặn đạt 420ha, đạt 80,8% kế hoạch năm 2020, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước (hiện nay địa phương có 30.000 lồng nuôi tôm hùm, giảm 25% so với cùng thời điểm này năm trước).

Đến nay, nông dân trên địa bàn đã thu hoạch 3.398 tấn thủy sản nuôi trồng. Mặc dù giá tôm hùm và nhiều loại thủy sản nuôi khác xuống thấp, khó tiêu thụ nhưng do đã quá chu kỳ nuôi nên nông dân chấp nhận thu hoạch thủy sản nuôi, bán với giá thấp.

B.L