Cấm ép HS đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện

Giáo dục 21/09/2010 - 08:31

(giao duc 24h) - Không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện là một trong những nội dung của công văn mà Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố ngày 20-9.

no image
Phụ huynh học sinh được quyết định hình thức mua đồng phục cho con em mình.
(giao duc 24h) - Không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện là một trong những nội dung của công văn mà Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố ngày 20-9.

Bộ GD&ĐT đề nghị các UBND chỉ đạo, kiểm tra các trường nhằm tăng cường quản lý thu - chi chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Các trường đều phải công khai thu - chi.

Về phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, UBND tỉnh, thành phố phải qui định mức thu phí. Việc chi tiêu phải được lập kế hoạch và được thông qua trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học.

Về phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều địa phương đã quy định mức thu. Tuy nhiên, Hà Nội và TP HCM vẫn chưa ban hành văn bản nào quy định mức phí này.

Đối với những khoản thu để mua đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường..., nhà trường cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh để họ tự lựa chọn và quyết định hình thức mua thích hợp. Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh như tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống..., nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

Về bảo hiểm, các trường vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình theo đúng qui định của Luật Bảo hiểm y tế. Với các loại bảo hiểm thương mại, trường cần giải thích rõ nội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu lầm về loại hình bảo hiểm này.

Trong công văn nói trên, Bộ GD&ĐT cũng gửi đi thông điệp: Khuyến khích đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng qui định của pháp luật.

TAGS: giao duc, học sinh, học phí, lạm thu, khoản thu tự nguyện, phụ huynh
24H.COM.VN (Theo Tiền phong)