Cấm phân biệt đối xử bệnh nhân BHYT

Đời sống 29/08/2013 - 08:55

Ngày 28.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hiện chiếm hơn 67% dân số. Dự kiến sẽ đạt khoảng 70% vào năm 2015 và vào 2020 là trên 80%.

Các bệnh viện đã cải tiến quy trình, thời gian khám bệnh thẻ BHYT ngày càng được rút ngắn.

Tại một số bệnh viện T.Ư, thời gian chờ khám bệnh từ 3-4 tiếng hiện còn 1-2 tiếng, trừ những trường hợp đặc biệt, đòi hỏi xét nghiệm chuyên khoa sâu. Tuyệt đối không được phân biệt đối xử bệnh nhân BHYT với người tự chi trả; kiểm soát chặt chẽ các chỉ định giảm thấp nhất lạm dụng chỉ định liên quan đến thiết bị xã hội hóa.

Dự kiến, luật BHYT sửa đổi, bổ sung sẽ xem xét việc bỏ cùng chi trả 5% với người nghèo; tiếp tục có các phương thức thuận lợi mở rộng đối tượng tham gia BHYT là nông dân, ngư dân, diêm dân.

Liên Châu