Cán bộ thuế đi làm thứ 7, chủ nhật để giải quyết xóa nợ tiền sử dụng đất

Nhà đất 26/02/2021 - 19:56

Cục Thuế Hà Nội vừa có công văn gửi các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và khu vực về việc bố trí cán bộ công chức đi làm để giải quyết thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP (thanh toán nợ tiền sử dụng đất).

Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất, theo đó hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cán bộ thuế đi làm thứ 7, chủ nhật để giải quyết xóa nợ tiền sử dụng đất - ảnh 1

Do mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất (ngày 28/02/2021) trùng vào ngày Chủ nhật, ngày 23/02/2021, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 5632/CTHN-QLĐ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đề nghị phối hợp tham gia việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, để đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và chốt danh sách các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định, Cục Thuế đề nghị các Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã và khu vực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, bố trí cán bộ, công chức đi làm 02 ngày 27 và 28/02/2021 (thứ 7 và Chủ nhật) để đảm bảo việc giải quyết thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016.
Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội đề nghị các Chi cục Thuế chủ động tham mưu, báo cáo các UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 28/02/2021 đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP.

An Nguyên