Cần có tư duy, cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

Việc làm 10/04/2021 - 19:16

Dân sinh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ Trước yêu cầu phát triển công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng với việc thực thi các FTA thế hệ mới cũng như tác động của CM 4.0 đòi hỏi Việt Nam cần có tư duy và cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu thời gian tới.

Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" vừa diễn diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

Nhiều tiềm năng và lợi thế

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức để tổng hợp ý kiến các chuyên gia trong nước và quốc tế phục vụ xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022 để ban hành Nghị quyết về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới.

Cần có tư duy, cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu - ảnh 1

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong và ngoài nước

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của gần 400 đại biểu là lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế đa phương và đại sứ quán, lãnh sự quán một số nước, các doanh nghiệp… cùng chuyên gia trong nước và quốc tế.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới phù hợp với điều kiện, bối cảnh trong nước và quốc tế, nhất là tận dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nói chung, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nói riêng và tận dụng các lợi thế thương mại.

Một trong những nội dung của quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được Đảng ta xác định là "Phải hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài".

Đây cũng là nội dung được nêu trong đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Cần có tư duy, cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu - ảnh 2

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Trưởng ban Kinh tế Trần Tuấn Anh đã khảo sát thực tế một số trung tâm, viện nghiên cứu và làm việc với cán bộ chủ chốt Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được quan điểm và đột phá chiến lược này, yêu cầu đặt ra là phải phát triển những ngành công nghiệp nền tảng mà công nghiệp vật liệu cần ưu tiên đi trước một bước, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất khác, góp phần bảo đảm xây dựng được một nền công nghiệp vững mạnh, độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn tại Hội thảo, Trưởng Ban Kinh Tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thực tiễn trên thế giới cho thấy không có quốc gia nào tiến hành công nghiệp hóa thành công và có nền công nghiệp phát triển mà không có ngành công nghiệp vật liệu phát triển, bởi đây là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như tiêu dùng của xã hội.

"Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu. Dù vậy, phải thừa nhận một thực tế là ngành công nghiệp vật liệu của nước ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn và yêu cầu đặt ra. Nguyên vật liệu trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng, dẫn đến phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu, do đó ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế", ông Trần Tuấn Anh nói.

Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Theo đó, ông nhấn mạnh, sức cạnh tranh của nhiều ngành vật liệu còn hạn chế cả về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng và chi phí. Có nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu.

"Đào tạo nguồn nhân lực chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ. Cơ chế, chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp vật liệu nói riêng còn nhiều bất cập", Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ và cho rằng "trước yêu cầu phát triển công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như sự tác động của cuộc CM 4.0 đòi hỏi Việt Nam cần có tư duy và cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới".

 Đồng quan điểm, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN khẳng định, nhiệm vụ chiến lược của ngành KH&CN đối với phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới là "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vật liệu, phát triển nguồn nhân lực KH&CN ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu, chủ động phát triển các ngành kinh tế".

Trong khi đó, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sứ mạng tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng, là nơi đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học góp phần đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Hội thảo đã tập trung, phân tích, làm rõ về tình hình phát triển công nghiệp và ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam; thực trạng nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu; nhận diện bối cảnh, xu thế và tư duy, cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045;

Xu thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu trên thế giới và những vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp vật liệu nói riêng; kinh nghiệm quốc tế và phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu;

Cùng với đó, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn cho phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thăm và làm việc với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều cùng ngày (10/4/2021), Trưởng ban Kinh tế Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số trung tâm, viện nghiên cứu và làm việc với cán bộ chủ chốt Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá rất cao vai trò, kết quả của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, từ chỗ chỉ mang tính kết hợp cơ học giữa các trường đại học đến nay Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đã vận dụng được "Sức mạnh hệ thống".

Cũng như khẳng định được mô hình, vai trò không chỉ là trung tâm về đào tạo mà còn là Trung tâm nghiên cứu về khoa học công nghệ của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự phát triển của không chỉ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành lân cận mà cho cả đất nước.

Về các kiến nghị, đề xuất của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, của các đại biểu, ông Trần Tuấn Anh chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan tổng hợp, nhất là những vấn đề về thể chế, luật pháp liên quan tới quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở đó tổ chức những chương trình làm việc chuyên sâu, nhằm tháo gỡ những nút thắt cho ngành giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho CNH, HĐH đất nước.