Cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp

Xã hội 14/01/2021 - 23:02

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao trong năm 2020, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm lưu ý, trong thời gian tới, Vụ 16 cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp.

Theo báo cáo của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 diễn ra chiều 14/1, năm 2020, Vụ 16 đã quán triệt, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt một số nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đơn vị được quan tâm. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2020, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, ban hành Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 17/01/2020 về thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2020.

Cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Thiên Thanh

Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị đã xác định khâu đột phá là “Tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI”. Việc lựa chọn, xác định nhiệm vụ đột phá của đơn vị năm 2020 nhằm thực hiện có hiệu quả việc nhân rộng điển hình tiên tiến.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm khách quan, công bằng, tạo động lực cho tập thể, cá nhân trong ngành KSND thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn Ngành tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp". Vụ 16 cũng đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND; Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua và đang trình Lãnh đạo Viện ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND cho phù hợp với quy định mới của pháp luật…

Đặc biệt, trong năm, Vụ 16 đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Vụ đã phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI nhằm tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

Cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp - ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho phòng Thi đua, khen thưởng Trung ương. Ảnh Thiên Thanh

Bước sang năm 2021, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Vụ 16 tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Tham mưu với Lãnh đạo Viện phát động phong trào thi đua năm 2021 của ngành KSND và hưởng ứng các phong trào do cấp trên phát động. Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, với nội dung thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề), chú trọng khen thưởng người lao động, tập thể có thành tích đột xuất; Thực hiện quy trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành KSND…

Cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp - ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng. Ảnh Thiên Thanh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đánh giá cao những kết quả công tác của Vụ 16 trong năm 2020. Việc khen thưởng đúng chính là sự động viên hết sức thiết thực, do vậy, đồng chí lưu ý Vụ 16 cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp. Vụ 16 cũng cần tham mưu lãnh đạo Viện các cách thức thi đua, phong trào thi đua trong toàn Ngành; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác thi đua không để bị động, tập trung nghiên cứu thật kỹ Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, Vụ 16 cũng cần chú ý phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh của ngành KSND. Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, Vụ 16 cần tăng cường công tác khen thưởng đối với cấp cơ sở ở địa phương…

Tin: Minh Nhật. Ảnh: Thiên Thanh