Cần những giấy tờ gì để xác nhận chế độ thai sản cho chồng?

Xã hội 17/01/2021 - 09:12

Bạn đọc hỏi: Chế độ thai sản cho chồng tôi ngoài việc đã kê khai trên bảo hiểm xã hội (BHXH) trực tuyến theo hướng dẫn của doanh nghiệp, thì hồ sơ cần những giấy tờ gì?

Cần những giấy tờ gì để xác nhận chế độ thai sản cho chồng? - ảnh 1

Làm thủ tục hưởng chế độ BHXH tại BHXH Quảng Ngãi.

Về vấn đề này, Theo quy định tại Điều 102 Luật BHXH năm 2014, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người chồng đang tham gia BHXH muốn hưởng chế độ thai sản thì có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 101 của Luật BHXH nộp cho cơ quan BHXH.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH đối với trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Tin, ảnh: XC/Báo Tin tức