Cần Thơ công bố kết luận thanh tra tại dự án khu đô thị mới Thới Lai

Nhà đất 10/10/2020 - 09:58

Thanh tra TP. Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra về dự án Khu đô thị mới (KĐTM) huyện Thới Lai.

Cần Thơ công bố kết luận thanh tra tại dự án khu đô thị mới Thới Lai - ảnh 1

Cần Thơ công bố kết luận thanh tra tại dự án khu đô thị mới Thới Lai.

Dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư (nay là Công ty Cổ phần đầu tư Cadif, thuộc Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ).

Kết quả thanh tra cho thấy chủ trương đầu tư dự án có địa điểm, vị trí tứ cận, bản vẽ phương án 7 đầu tư toàn bộ thửa đất, diện tích đất, dự toán thiết kế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2030. Đồng thời phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Thới Lai đều tại địa điểm, vị trí ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, qua các năm 2016, 2017 và 2020.

Công tác vận động, đối thoại, thuyết phục người dân thực hiện tốt, được đa số đồng thuận. Đối với trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Đề án chi tiết 1/500 của dự án, Thanh tra nhận định là đúng trình tự, có hệ thống, bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch tổng thể chung thành phố.

Đến thời điểm thanh tra, địa điểm đầu tư đã được điều chỉnh phù hợp với vị trí tứ cận theo để xuất đầu tư ban đầu của Nhà đầu tư cũng như thực tế dự án đầu tư.

Việc UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định thu hồi đất và trình tự lập, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư... đúng quy định.

Tuy nhiên đơn vị khi thực hiện dự án còn những mặt hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, quá trình lập dự án, trình xin chủ trương gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, công ty này đã ghi sai địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai). Trong khi đó tứ cận, vị trí, thửa đất, diện tích đất đều ở ấp Thới Thuận B. Công ty cũng thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ dẫn đến ghi sai địa điểm đầu tư, dẫn đến quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư ghi sai địa điểm đầu tư. Thanh tra TP. Cần Thơ nhận định đây là trách nhiệm thuộc về Công ty Cadif.

Cũng theo Thanh tra TP. Cần Thơ, Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu UBND TP ban hành báo cáo nhưng không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án KĐT mới huyện thới Lai ghi sai địa điểm. Do đó, trách nhiệm thuộc về cơ quan này.

Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm vì quá trình thẩm định thiết kế cơ sở đã thiếu kiểm tra nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng dẫn đến sai sót.

Ngoài ra Thanh tra còn chỉ ra sai sót của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai trong quá trình kiểm kê, áp giá bồi hoàn và lập thủ tục, hồ sơ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chưa chặt chẽ, dẫn đến phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

Cùng với đó, Phòng Tài nguyên & môi trường huyện thới Lai tham mưu chưa kịp thời cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và UBND huyện trong việc ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ dân lấn chiếm mương, lề lộ đường tỉnh 922 là chưa đúng với Luật Đất đai năm 2013.

Điều này dẫn đến việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại (lần đầu) 15 hộ và Chủ tịch UBND TP (lần 2) là 12 hộ phải thu hồi các quyết định giải quyết lần 1 và lần 2 và chưa thu hồi diện tích đất ngoài ranh quy hoạch 124,5 m2 theo yêu cầu của 10 hộ dân là chưa đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cũng đã không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án ghi sai địa điểm là ấp Thới Thuận A không đúng trên thực địa trình UBND huyện.

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo huyện Thới Lai khẩn trương ban hành các quyết định thu hồi đất diện tích 2.835,80m2 của 56 hộ dân đường Tỉnh 922. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ giữ nguyên theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 12.4.2017 của UBND TP để đảm bảo tính khách quan, công bằng về quyền lợi giữa các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thanh tra TP cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc Công ty Cadif và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về những sai sót trên.

Anh Phan