Cặp cua đinh đột biến màu vàng óng ở Vĩnh Long

06/12/2018 - 15:28 - Nguồn: infonet.vn Yêu cầu xóa tin
Anh Cường mua cặp cua đinh này ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) với giá khá cao, khi đó mỗi con chỉ nặng được 20g.
Cua đinh có phần mai màu vàng óng nhìn rất đẹp.
Phần đầu và chân có màu vàng nhạt
Cua đinh lớn nhanh, sau 9 tháng nuôi, con cua đinh đực nặng 150g, còn con cái nặng 100g.
Nhiều người muốn mua cặp cua đinh với giá 50- 60 triệu nhưng anh Cường chưa đồng ý bán.