Cấp trùng thẻ BHYT: Đề nghị lập mã an sinh xã hội

Thư giãn 21/07/2013 - 18:35

Trong thời gian vừa qua, hơn 40 địa phương trên cả nước đã phát hiện gần 800.000 thẻ Bảo hiểm y tế bị cấp trùng.